Telefon: +90 536 060 67 70
e-mail: psk.ozlemodabasi@gmail.com

Obsesif kompülsif bozukluk

Obsesif kompulsif bozukluk; tekrar eden ve rahatsızlık veren, kişinin kontrol edemediği düşünce ve davranışlardır.

Obsesyon; kaygı yaratan düşünce, zihin görüntüleri ve kontrol dışı dürtülerdir. Halk arasında takıntı veya vesvese olarak tanımlanır.

Sıklıkla görülen obsesyonlar, mikroplar, bulaşıcı hastalıklar, temizlik, düzen ve simetri, kontrol(prizden fişi çektim mi şüphesi vb), cinsellikle ilgili tabular, dini düşünceler, kendine zarar verme düşüncesi veya başkalarına şiddet ve zarar içeren düşünceler içinde olmadır.

Kompulsiyon; obsesyonlara bağlı olarak gelişen yoğun gerginlik, stres veya kaygıdan kurtulabilme amacıyla ortaya çıkan tekrarlayıcı davranışlardır. Örneğin; bulaşıcı hastalıkla ilgili yoğun bir kaygı oluşturan kişi, bu kaygı yaratan düşünceyi hafifletebilmek için tekrar tekrar ellerini yıkayabilir.

Ancak her tekrar eden davranış Kompulsiyon değildir. Sıklığı ve kontrol edilebilirliği ayırıcı faktördür.

Obsesyon ve Kompulsiyon çoğu zaman döngü halindedir. Kişinin tüm hayatını ve ilişkilerini etkileyebilmekte, tüm zamanını obsesyon düşünceleri ile kompulsiyon davranışları alabilmektedir.

Benzer bir durumu içerisindeyseniz, terapi ile düşünce ve davranışlarınızı kontrol altına almayı başarabilirsiniz.