Çalışma Saatleri: P.tesi - Pazar
Telefon: +90 536 060 67 70
e-mail: psk.ozlemodabasi@gmail.com

Hasetlik ve Kıskançlık Hakkında

Hasetlik ve Kıskançlık Hakkında

1.Hasetlik

Hasetlik ve kıskançlık kavramları çok fazla karıştırılır veya aynı tutulur fakat birbirinden farklı kavramlardır. Hasetlik iki kişi arasında gerçekleşir. Kişi kendinde eksik olan bir şeyi başkasında görüyorsa ve o kişinin de eksik kalmasını istiyorsa bu hasettir. Bahsedilen ‘’şey’’ bir eşya, kişisel özellikler, mutluluk vb. şeyler olabilir. Yani arzuladığım şey ‘’ben de yok, onda da olmasın’’ düşüncesi hakimdir. Örneğin. ‘’Benim arabam yok, onun da olmasın.’’

Kendisi kötü olaylar yaşadığında haset ettiği kişinin de yaşamasını ister.  ‘’Ben bunu yaşadım o da yaşasın’’ şeklinde de görülebilir.

Örneğin; ‘’Ben korona oldum, o da olsun.’’

Hasetlik duygusu öfke, hayal kırıklığı, mutsuzluk vb. çok fazla olumsuz duyguları barındırır. Başkasını kafaya takmaktan, başkasının hayatıyla ilgilenmekten mutlu olamazlar. Kişi hem kendine hem de başkalarına zarar verir. Sürekli diğeri ile bir rekabet ve yarış halindedir. Aşağılık kompleksiyle baş edebilmek için ötekini değersizleştirerek, aşağılayarak rahatlatmaya çalışır. Yani birini veya bir durumu sürekli eleştiren, öfke duyan, hata ve ayıp arayıp bunları konuşan kişilerin haset durumu söz konusu olabilmektedir. Günlük hayatta bu davranışlarla kendini belli edebilirler, lakin bazen de toz konduramadığımız en yakınlarımız olup bir maske takmış haldedirler.

2.Kıskançlık

Hasetlik iki kişi/iki durum arasında gerçekleşirken, kıskançlıkta üçüncü kişinin varlığı söz konusudur. Hasetlikte ‘’ben de yok, onda da olmasın’’ durumu varken, kıskançlıkta “var olanı kaybediyorum” düşüncesi vardır. Var olan bir kişiyi, eşyayı, statüyü kaybetme düşüncesinden kıskançlık doğar.

Örneğin; 2. Çocuğun doğması ilk çocukta ebeveynimin ilgisini kaybedeceğim korkusundan kaynakladır.

Haset sadece yıkıcıyken belirli bir düzeyde kıskançlık bazen yapıcı olabilmektedir. Kişi kaybetmemek için kendinde eksik olanı tamamlamaya, geliştirmeye ve iyileştirmeye çabalayabilir. Aşırıya kaçıp patolojik boyut almadıkça belirli düzeyde kıskançlık ilişkiyi daha dinç tutmaktadır. Lakin aşırıya kaçması olumsuz durumlara sebep olurken bu düşün benlik algısının sinyalini verir.

Haset nesnelere karşı da oluşabilirken, kıskaçlıkta oluşmaz. Haset sahip olunamayan durumlarda olurken, kıskançlık ilişkiyi tehdit eden kişilerin olması durumlarda ortaya çıkar.

Örneğin; her zaman çok iyi notlar alan arkadaşınıza karşı hasetlik hissedebilirsiniz. Lakin sevdiğiniz öğretmeninizin o arkadaşınızı daha çok sevebilme ihtimalinde karşında kıskançlık oluşturabilirsiniz.

Yani ikisi birbirinden farklı kavramlardır ve bazen birlikte de görülebilmektedir.